UROLOGICKO - ANDROLOGICKÁ AMBULANCE

Úvod:

Urologicko-andrologická ambulance ANDROPHARM medical s.r.o. je momentálně jediným ambulatním pracovištěm v Moravskoslezském kraji, která kromě diagnostiky a terapie běžných urologich onemocnění se již mnoho let intezivně a komplexně zabývá andrologickou problematikou. Pracoviště spolupracuje se všemi okolními urologickými, gynekologickými pracovišti a centry asistované reprodukce.

Historie:

Provoz privátní urologicko-andrologické ambulance byl zahájen v lednu 2004 v nově vybudovaných prostorách lékařského střediska APROMED s.r.o. v Ostravě – Porubě.

Poskytované služby:

Komplexní ambulantní diagnostika a terapie urologických onemocnění mužů a žen, diagnostika a terapie mužských sexuálních dysfunkcí, mužského klimaktéria a mužského faktoru sterility.

Personální obsazení:

Odborným garantem provozu ambulance: MUDr. Aleš Horák
Dosažené vzdělání je atestace z urologie I. a II. Stupně

Členství:

  • Česká urologická společnost J.E. Purkyně a člen výboru andrologické sekce ČUS JEP
  • Česká sexuologická společnost J.E. Purkyně
  • Evropská urologická společnost (EAU)
  • Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu (ISSM)

Autor mnoha přednášek a článků v odborných urologických časopisech.

MUDr.Aleš Horák

V případě zájmu o vyšetření v naší Urologicko - andrologické ambulanci se objednejte na tel. 00420 596 911 609 nebo 00420 737 106 939, možné také na e-mailové adrese andropharm@seznam.cz!!!