UROLOGICKO - ANDROLOGICKÁ AMBULANCE - výkony a platby

Možnosti úhrady zdravotní péče:

  • Ze všeobecného zdravotného pojištění u pojištěnců smluvních zdravotních pojišťoven (205, 211, 213).
  • Příma platba u pacientů nesmluvních zdravotních pojišťoven a za nadstandartní péči mimo rámec všeobecného zdravotního pojištění.

Seznam plně hrazených výkonů smluvními zdravotními pojišťovnami:

Kód výkonu Název výkonu
76011 Komplexní vyšetření urologem 1
76012 Cílené vyšetření urologem 1
76013 Kontrolní vyšetření urologem 1
76021 Komplexní vyšetření urologem 2
76022 Cílené vyšetření urologem 2
76023 Kontrolní vyšetření urologem 2
76113 Elektromyografie ( ev. přičti zákl. k urodynamickému výkonu )
76114 Elektromyografie s nácvikem mikce ( ev. přičti zákl. urodynamické- mu výkonu )
76115 Farmakologický urodynamický test
76125 Uroflowmetrie
76127 Cystometrie plnící
76129 Synchronní urodynamický záznam
76131 Uretrální tlakový profil
76133 Kalibrace uretry u ženy
76211 Katetrizace močového měchýře permanentní cévkou
76213 Katetrizace močového měchýře permanentní cévkou dlouhodobá
76217 Výplach měchýře, odstranění koagul, ev. instilace terapeutika do měchýře ( katetrizace není započtena )
76221 Dilatace striktury uretry u ženy
76223 Dilatace striktury uretry u muže
76225 Suprapubická punkce měchýře jehlou
76231 Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látek
76233 Aspirace hydrokély
76251 Biopsie z varlete oboustranná
76253 Biopsie z penisu
76255 Punkční biopsie prostaty
76317 Výměna epicystostomie
76319 Frenuloplastika jako samostatný výkon
76323 Spongiokavernózní zkrat
76329 Snesení perigenitálních kondylomat
76365 Punkční epicystostomie
76397 Incize a drenáž periuretrálního abscesu, hematomu
76399 Operace karunkuly nebo prolapsu uretry ( včetně zavedení perm. cévky )
76425 Repozice parafimózy nevo uvolnění prepucia, děti od 3 let a dospělí
76427 Cirkumcize, děti od 3 let a dospělí
76449 Incize a drenáž abscesu skrota, varlete a nadvarlete jednostranná
76459 Ligatura vas deferens ( vazektomie ) jednostranná
76511 Výkon flexibilním cystoskopem
76531 Cystouretroskopie
76555 Koagulace v měchýři nebo uretře, discize ureter. ústí, snesení ureterokély ( přičti cystoskopii )
76565 Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso,konkrement, stent ( přičti cystoskopii )
76567 Aplikace terapeutik do stěny měchýře, ev. uretry ( teflon, kolagen apod. ) - přičti cystoskopii
61113 Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případné fascie 5 - 10cm
39113 Nativní spermiogram
9111 Odběr kapilární krve
9113 Odběr krve z arterie
9115 Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření
9117 Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let
9119 Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
9121 Punkce parenchymatózního orgánu nebo dutiny
9123 Analýza moči chemicky
81127 Bílkoviny průkaz ( moč ) statim
81441 Glukóza testačním proužkem a glukometrem
9133 Sedimentace erytrocytů
9135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
9137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
9139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách
9141 UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
9213 Neodkladná kardiopulmonální resuscitace základní á 15 minut
9215 Injekce i.m., s.c., i.d.
9216 Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby
9217 Intravenózní injekce u kojence nebo dítěte do 10 let
9219 Intravenózní injekce u dospělého či dítěte nad 10 let
9220 Kanylace periferní žíly včetně infúze
9221 Infúze u kojence nebo dítěte do 10 let
9223 Intravenózní infúze u dospělého nebo dítěte nad 10 let
9233 Injekční okrsková anestézie
9235 Odstranění malých lézí kůže
9237 Ošetření a převaz rány od 1cm2 do 10cm2
9239 Sutura malé rány do 5 cm
9241 Ošetření a převaz rány do 10cm2 - 30cm 2
9243 Ošetření a převaz rány nad 30cm2
9249 Katetrizace močového měchýře u muže jednorázová
9253 Uvolnění prepucia, včetně neoperační repozice parafimozy
9507 Psychoterapie podpůrná prováděná lékařem nepsychiatrem
9509 Ošetření handicapovaného pacienta
9511 Minimální kontakt lékaře s pacientem
9513 Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem
9519 Konzílium specialistou - návštěva specialisty u pacienta
9521 Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 min.
9523 Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou
9525 Rozhovor lékaře s rodinou
9532 Prohlídka osoby dispenzarizované
51811 Absces nebo hematom subkutánní, pilonidální, intramuskulární
29510 Obstřik periferního nervu
51825 Sekundární sutura rány
81347 Analýza moči chemicky nebo mikroskopicky
89511 UZ intrakavitální vyšetření

Seznam nadstandartních výkonů nehrazených ze všeobecného zdravotního pojištění:

Název výkonu Indikace Cena
Aplikace nízkovýkonného laseru Peyronieho choroba, hyperaktivní měchýř 100,- Kč/sezení (Sleva 200,- při úhradě 20 sezení najednou)
Aplikace XIAPEX® Peyronieho choroba 45000,- Kč / 1 cyklus ( 2 injekce )
Provedení operačního výkonu lékařem ambulance v jiném zdravotnickém zařízení 1000,- Kč
Poplatek za nedostavení se k plánovanému instrumentačnímu výkonu nebo chírurgickému zákroku bez omluvy 500,- Kč