UROLOGICKO - ANDROLOGICKÁ AMBULANCE - poplatek za nedostavení se k vyšetření

Od 1.1.2016 bude pacientům, kteří se bez předchozí omluvy v dostatečném předstihu nedostaví k plánovanému instrumentačnímu vyšetření nebo operačnímu zákroku, účtován poplatek 500,- Kč.

Omluvit se z nemožnosti dostavit se v plánovaném termínu je možné telefonicky na čísle 596 911 609 nebo 737 106 939. Pokud se nebudete moci dovolat pak formou SMS na číslo 737 106 939 nebo e-mailem na adresu andropharm@seznam.cz nebo zdravotni.sestra.andropharm@seznam.cz.